Mall 2

   HÅBO HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA

                                                       

 

  

 

              Medlemsbrev mars  2023

 

 

 

 

 

 

 

  Hej!

Årsmötet genomfördes lördagen den 11 mars och styrelsen valdes om efter komplettering med Lars Johansson som tar hand om vår hemsida.

 

Före årsmötet föreläste botanisten Mora Aronsson om hur Håbos natur förändrats under historiens gång. Vi fick också lära oss att Håbo ligger i en väldigt bra växtzon med flest soldagar tillsammans med Karlstad och Gotland. Dessutom regnar det inte så mycket här.

 

Vår förening är beroende av att vi har många betalande medlemmar eftersom det är vår viktigaste inkomst. Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2023. Den är som tidigare 175:- för enskild medlem och 200:- för familj. (Ny medlem som erlagt avgift efter 2022-08-01 är medlem även för 2023.) Avgiften betalas till vårt bankgiro 542-2704, glöm inte att skriva namn i meddelanderutan.

 

Släktforskargruppen träffas nu på lördag, 25 mars. Vi samlas i lokalen på Knarrbacken och börjar kl 10. Vi håller på några timmar med uppehåll för medhavd eller hämtad lunch. Man behöver ha med sig en bärbar dator som kopplas upp mot vårt nya och effektiva nätverk. Arrangemang tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Arbetet med att få ordning på vår hemsida fortsätter. Gå gärna in och titta. Sök via adressen: kultur-historia.se

 

Hälsningar

Sven-Eric Svensson

ordförande