Kapitel 6

Berättelser om Bålsta

> Kapitel 2 Hur det var på Väppeby gärde, Kallmar gata och Åsen (1987)

> Kapitel 3 Tjo och tjim Bålsta Folketspark och på Kalmarsands Fest-plats

> Kapitel 4 Mjölkbilen

> Kapitel 5 Berättelser om namn och folk

> Kapitel 6 En historik om Fliten

> Kapitel 7 Julgrisen

> Kapitel 8 Det var då

> Kapitel 9 Fönsterutsikt Hagaberg

 


 

Kapitel 6.


En historik om Fliten.


Då jag som skriver denna berättelse har varit granne med Fliten sedan 1925 bör jag veta en del om livet där.


Året var i slutet av 1870-talet, Karl Eriksson var då ladugårdskarl och bodde i Kvarnkojan med sin hustru Anna Lovisa och deras barn.


Kalle och Lovisa ville bygga sig en egen stuga.


Kalle berättade för ägaren till Väppeby om sina planer. Patron Lindhé sa då att Kalle fick bygga på det steniga Fliten men ej köpa marken. Den skulle arrenderas, som det då hette, på 50 år, vilket innebar att arrendatorn efter 49 år hade rätt att friköpa tomten. Så skedde också. Jag kommer ihåg när Lovisa med sin svarta torghand-väska gick ner till Väppeby gård och betalade köpeskillingen.


Nu flyttar vi tillbaka till 1870-talet. Kalle byggde och bröt sten, vilket stenmuren runt tomten vittnar om. Stugan blev färdig och Kalle och Lovisa med barn flyttade in. Nu vet jag inte vilka som var födda då, men barnen var: August, Kalle, Alida, Ebba, Ester, Nanna, och så ett barn som dog i unga år.


Pappa Kalle fortsatte att röja och nyodla - han fick sedermera diplom av Hushållningssällskapet i Uppsala. Så kom namnet Fliten till, och det var nog befogat!! Pappa Karl dog 1918 i spanska sjukan. August, som då kommit hem, blev tillsammans med mamma Lovisa ett par, som fick sköta stället.


På Fliten fanns två kor, höns och gris. Barnen stack åt olika håll: Kalle flyttade till Östersund och körde lastbil där. Alida och Ebba utvandrade till Amerika. Ebba förblev ogift men på båten blev Alida bekant med en smålänning, som sedan blev hennes man. Ester blev det en annan historia med - som ogift fick hon ett barn, Ebbe. Han uppfostrades hos mormor Lovisa i Fliten. Nanna gifte sig med en järnvägsarbetare och flyttade till Kumla. Hon fick barnen Anna-Stina, gift med Arvid Eriksson i Jakobsberg, samt Ingrid, som är gift och bor i Kumla.


När pappa Kalle dött började en strävsam tid för Mor Lovisa och sonen August. Dels hade dom djur, såsom två kor, ca 50 höns, och en gris. Alla dessa skulle ju ha mat och skötsel. Hö till korna ordnade August så: med lie slog han diken och mindre vretar, sk lindor. Så ordnades en fem lass hö. Säd till höns och gris fick köpas.


Men det var inte bara djuren som skulle ha omsorg, det var också Mor Lovisa, August och Ebbe som skulle ha mat och kläder.


Lovisa reste varje vecka till Kornhamnstorg eller Munkbron i Stockholm för att sälja ägg mm. August gick i skogen och plockade bär och svamp. Allt såldes på torget. August var en duktig skytt, så ett och annat villebråd föll för hans bössa. Det var inte så noga med jaktmarkerna. August arbetade även vissa dagar, såsom vid sådd och skörd, som han sade "i Herrgår'n", alltså Väppeby gård. Då August var duktig med lien fick han även slå gräsmattor och dylikt.


Det var inte så väldigt fint i Fliten, men någon nöd som med mat och kläder var det aldrig tal om, men ingen lyx. Mor Lovisa gick där med sina långa kjolar och en snusfläck under näsan. Hon tyckte om att ta en näspris. Men ändå smakade hennes sockerkaka och bullar mycket gott. Kanske den extra kryddan gjorde susen?


De som bodde i Fliten var: Lovisa Eriksson, hennes son August och barnbarnet Ebbe. Ebbe arbetade först några år på Väppeby gård, sedan i Herman Svanströms Bilverkstad där han var till sin pensionering. Han avled 1990, 83 år gammal.


Tidningar och nyheter var en särskild historia - varje vecka köptes ett par veckotidningar, ingen dagstidning.


Som jag tidigare nämnt var två av Lovisas döttrar, Alida och Ebba, utvandrade till Amerika. Dessa två utvandrade svensk-amerikanskor sände hem var sin tidning till Fliten - givetvis svenska. Den tidning som Alida sände hem hette Nordstjärnan. Ebbas tidning var en som hette Tribunen. När tidningarna kom till fliten var de minst tre veckor gamla, men de lästes noga. Det var ju nyheter!


Ebba dog i Amerika på 1970-talet, kremerades där och gravsattes på Kalmar kyrkogård. Ebbas historia är rätt unik. När hon kom till Amerika på 20-talet fick hon plats hos en Miss Jones i Chicago, där hon var till sin död.


När Ebbe köpte ett gammalt hus i Skogsteby uppstod en liten schism mellan August och honom, vilket hade den följden att Ebbe blev arvlös vid Augusts frånfälle. August bodde sålunda ensam i stugan och levde där ett spartanskt liv.


Trots det blev han 94 år. Han dog 1980. Anna Lovisa dog 1950.


Flitstugan revs den 12 augusti 1991 för att ge plats åt ett skrytbygge.


Slut med Fliten!