HÅBO HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA

2018-12-09

Lördagen den 8 december på Loions julmarknad i Bålsta centrum hade Hembygdsföreningen en lyckad försäljning av våra böcker och övrigt material.


----------------------------------------------

2019-03-28


Budkaflen 20184 finns inlagd på hemsidan under fliken Budkaflen.

--------------------------------------------

2019-03-28

Den 19 /3 hade föreningen årsmöte i föreningslokalen på Knarrbacken. Kjell Sandell blev omvald som ordförande i föreningen på ett år samtidigt valdes Yvonne Lindström som kasssör efter att Lars Johansson avgått och jag vill med detta hälsa Yvonne välkommen in i styrelsen och tacka Lars johansson för det arbete han lagt ned för föreningens ekonomi. Föreningen vill också tacka vår avgå-ende revisor Gerd Dalesjö för det arbete som hon gjort för föreningen, och hälsa vår nya revisor Jan Barreforss välkommen till uppdraget.


Kjell


-----------------------------------------------

Telefon+46 123 456 78 90

copyright 2012

Håbo Hembygdsförening

2018-11-11


I fredags den 9/11 var jag och ca. 64 personer till i Theodors lada Brunnsta och lyssnade på Lars Frohm som berättade om gårdar i Håbo. Det blev en upplevelse med en vandring i bilder samt hans sakkunniga berättelse om gårdarna och folket som bott där tidigare och vilka som bor där nu. En del gårdar har ju försvunnit under åren, men många finns kvar och är verksamma än idag.


Jag tacka Lars för väl genomförd föreläsning. TACK.


Vill även tacka Göran och Lena för att vi fick vara i Theodors lada samt servicen med

smörgåsbuffén. TACK.


Kjell Sandell

Håbo Hembygdsförning


...................................................................