Hem

   HÅBO HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA

Välkommen till vår hemsida. 

Vi startar nu upp vår hemsida igen efter en längre tids stiltje 


Allt nytt markeras med Nytt i sökrutan till vänster

Nästa släktforskningsträff är den 20 Januari kl 10.00 - 16.00 på Knarrbacken. 

Besök gärna vår facebooksida: Håbo hembygdsförening, där bl.a. Göran Widlund från Styrets Gamla Bålstabor lägger ut berättelser från bl.a. Bertil Andersson Hagaberg. som även finns på vår hemsida under fliken Historia.Det är dags att betala medlemsavgift för 2024 

Det finns några/någon av er som missat avgiften för 2023, men, 

Betalar du/ni 2024-årsavgift så är det ok! (annars så stryks Du/Ni ur vårt medlemsregister! 

Avgiften är 175:- för enskild medlem eller 200:- för hela familjen. Som Sätts in på bankgiro senast 20240130 

Att vi satt senast 20240130 beror på att vi måste veta inför vårt årsmöte som planeras till mars månad 2024 ( Vi återkommer närmare om detta senare,) 

Betala till Bankgiro 542-2704 och ange namn och adress, gärna även telefonnummer och mailadress. Är Du även intresserad av att hjälpa till, vi vill även ha lite yngre för styrelseuppdrag och andra ansvarsuppgifter. Bland annat ansvar för vår hemsida. 

VAD GÖR VI? 

Vi har en aktiv släktforskning som träffas en lördag i månaden i vår lokal på Knarrbacken  

Vi har Fridegårdsmuseet i Övergran som har öppet under lördagar och söndagar på sommaren, 

Vi har också sammanställt och givit ut några böcker (Torp i Håbo, samt Håbo förr i tiden) 

Vi deltar i aktiviteter såsom Håbo Festdag, Konsertkarusellen, julmarknad och samarbetar med Övergrans Bygdegård, Lilla Hagalund, m.m. 

Vi planerar ett antal aktiviteter för 2024, olika föreläsningar av intressanta ämnen, en bussresa inom kommunen, några marknader samt någon musik tillsammans med konsertkarusellen. 

Det finns alltså mycket som sker och som ni inte får missa. 

ALLTSÅ BETALA IN MEDLEMSAVGIFTEN SENAST 20240130 

Styrelsen 

 

Har du frågor eller undrar över något om föreningen så kontakta vår ordförande Sven Erik Svensson telefon 070-7332489, eller Sekreterare Anki Ferm 070-2976012.

Välkomna åter

Det är dags att betala medlemsavgift för 2024 

Det finns några/någon av er som missat avgiften för 2023, men, 

Betalar du/ni 2024-årsavgift så är det ok! (annars så stryks Du/Ni ur vårt medlemsregister! 

Avgiften är 175:- för enskild medlem eller 200:- för hela familjen. Som Sätts in på bankgiro senast 20240130 

Att vi satt senast 20240130 beror på att vi måste veta inför vårt årsmöte som planeras till mars månad 2024 ( Vi återkommer närmare om detta senare,) 

Betala till Bankgiro 542-2704 och ange namn och adress, gärna även telefonnummer och mailadress. Är Du även intresserad av att hjälpa till, vi vill även ha lite yngre för styrelseuppdrag och andra ansvarsuppgifter. Bland annat ansvar för vår hemsida. 

VAD GÖR VI? 

Vi har en aktiv släktforskning som träffas en lördag i månaden i vår lokal på Knarrbacken  

Vi har Fridegårdsmuseet i Övergran som har öppet under lördagar och söndagar på sommaren, 

Vi har också sammanställt och givit ut några böcker (Torp i Håbo, samt Håbo förr i tiden) 

Vi deltar i aktiviteter såsom Håbo Festdag, Konsertkarusellen, julmarknad och samarbetar med Övergrans Bygdegård, Lilla Hagalund, m.m. 

Vi planerar ett antal aktiviteter för 2024, olika föreläsningar av intressanta ämnen, en bussresa inom kommunen, några marknader samt någon musik tillsammans med konsertkarusellen. 

Det finns alltså mycket som sker och som ni inte får missa. 

ALLTSÅ BETALA IN MEDLEMSAVGIFTEN SENAST 20240130 

Styrelsen