Fridegards o Statarmuseet

Jan Fridegård

Fridegårdsrummet på museet

I Uppland finns många gods och storjordbruk som tidigare hade ett stort behov av arbetskraft. Här får en av våra mest betydande arbetsförfattare de erfarenheter och upplevelser som resulterade i ett författarskap vi har glädjen av också idag. Statarsystemet ersattes av modernare avlöningsformer.


Museet visar genom bilder, texter,statarkontrakt m.m. hur arbetsvillkoren för en statarfamilj såg ut när systemet var mest omfattande. Vi visar också hur en statfamilj kunde bo strax efter första världskriget.


Den långa och svåra väg ett statarbarn hade att vandra åskådliggörs när drömmen inte bara var bryta sig en annan bana än att som gift arbetadräng få anställning på samma villkor som föräldrarna, utan att sträva efter att bli för-fattare. Jan Fridegårds önskan var att skildra de obesuttnas livslott, som präglades av stora sociala klyftor, tjänst-hjonsstadgan och åkarpslag. Detta visas genom texter, bilder och föremål från arbetsrummet på Bredmansgatan i Uppsala.


I museets övre våning finns utrymme för visning av ett bildspel om Jan Fridegård.

Vägbeskrivning


Museet finns mitt emot Övergrans kyrka. Kör läns-väg 263 (tidigare E 18). Du når oss också genom att åka med Upplands lokaltrafiks bussar 893 eller 895, hållplats Övergrans kyrka.

Entreavgift: 50:-


Museet har en egen mailadress: fridegardsmuseet@kultur-historia.se