Hembygdsforskning

HEMBYGDSFÖRENING

 


copyright 2012

Håbo  Hembygdsförening

 Forskargruppen som sysslar med hembygdsforskning börjar vårsäsongen onsdagen den 17/1 2018 kl. 10.00 i vår lokal på Knarrbacken.


Efter det att torpinventeringen blev klar 2012, bildades en forskargrupp för att fortsätta med lokalforskning

i Håbo. Gruppen kommer att forska om vad/vilka verksamheter som funnits i Håbos 5 socknar mellan 1850

och fram till 1950. Det gäller bl.a handelsträdgårdar, skolor, festplatser, kvarnar, kommunikationer, Draget

m.m. Gruppen har även samlat på sig ett antal nedtecknade berättelser från äldre ortsbor.


Gruppen drivs som en studiecirkel med samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och består av följande

personer:Jan Rudberg                 rudbergjan@gmail.com

         Hans Söderholm         hans_soderholm@bredband.net     

         Eva Lidö                        eva.lido@telia.com

         Ingrid Ljungqvist         ingrid.ljungqvist@gmail.com   

         Gruppens målsättning är att sammanställa den information vi som kommer till i någon from av bok.


Vi är intresserade av all sorts material i form av dokument, fotografier och egna berättelser och upplevelser

från äldre invånare i våra 5 socknar. Om ni har något av ovannämnda material, så kontakta någon i gruppen.

Tack.


Under våren har vi gjort klart Kalmar socken och kommer att fortsätta med Yttergran under hösten.