Medlemskap

 

 

OBS

 

På årsmötet 2015 beslutades att medlemsavgiften höjs från

årsskiftet 2015/2016 till:

 

Enskild medlem 175 kr.

 

Familj 200 kr.

 

Agiften sätts in på postgiro 232331-9

 

OBS Glöm ej att skriva i namn och adress.