Forskargruppen som sysslar med hembygdsforskning börjar vårsäsongen onsdagen den 17/1 2018 kl. 10.00 i vår lokal på Knarrbacken.

 

Efter det att torpinventeringen blev klar 2012, bildades en forskargrupp för att fortsätta med lokalforskning

i Håbo. Gruppen kommer att forska om vad/vilka verksamheter som funnits i Håbos 5 socknar mellan 1850

och fram till 1950. Det gäller bl.a handelsträdgårdar, skolor, festplatser, kvarnar, kommunikationer, Draget

m.m. Gruppen har även samlat på sig ett antal nedtecknade berättelser från äldre ortsbor.

 

Gruppen drivs som en studiecirkel med samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och består av följande

personer:

 

Kjell Sandell kje.sandell@gmail.com

Jan Rudberg rudbergjan@gmail.com

Hans Söderholm hans_soderholm@bredband.net

Eva Lidö eva.lido@telia.com

Ingrid Ljungqvist ingrid.ljungqvist@gmail.com

 

 

Gruppens målsättning är att sammanställa den information vi som kommer till i någon from av bok.

 

Vi är intresserade av all sorts material i form av dokument, fotografier och egna berättelser och upplevelser

från äldre invånare i våra 5 socknar. Om ni har något av ovannämnda material, så kontakta någon i gruppen.

Tack.

 

Under våren har vi gjort klart Kalmar socken och kommer att fortsätta med Yttergran under hösten.

 

Kjell Sandell

Cirkelledare