Håbo Kultur och Hembygdsförenings styrelse 2019/2020

 

Namn Mailadress Tfn/Mobilnr.

 

Ordförande:

Kjell Sandell kje.sandell@gmail.com 070-6665778

 

Viceordförande:

Göthe Eriksson gothe@bktv.nu 070-6642988

 

Kassör:

Yvonne Lindström yvonne@ylk.se 070-5836917

 

Sekreterare:

Anki Ferm ankiferm@telia.com 070-2976012

 

Ledamöter:

Inga Lill Westman ingalillowestman@hotmail.com 070-659585

 

Jan Rudberg rudbergjan@gmail.com 070-6541930

 

Tony Johansson tj.tratten@live.se 070-9501069

 

 

Ersättare:

 

Kristina Öhlund gia.ohlund@gmail.com 073-9462462

 

 

Redaktör för Budkaflen Kjell Sandell

 

Webmaster Kjell Sandell