Du är besökare

 

sedan 1 januari 2010

Håbo Kultur och Hembygdsförenings styrelse 2017/2018

 

Namn Mailadress Tfn/Mobilnr.

 

Ordförande:

Kjell Sandell kje.sandell@gmail.com 070-6665778

 

Viceordförande:

Göthe Eriksson gothe@bktv.nu 070-6642988

 

Kassör:

Gunnar Löfgren gg.lovgren@bktv.nu 070-9585975

 

Sekreterare:

Anki Ferm ankiferm@telia.com 070-2976012

 

Ledamöter:

Inga Lill Westman ingalillowestman@hotmail.com 070-659585

 

Jan Rudberg rudbergjan@gmail.com 070-6541930

 

Tony Johansson tj.tratten@live.se 070-9501069

 

 

Ersättare:

Sonia Thunman/Larsson sonia.t.larsson@bktv.nu 0727-115055

 

Isa Bremark isa.bremark@mail.bktv.se 0171-467268

 

 

 

Redaktör för Budkaflen Kjell Sandell

 

Webmaster Kjell Sandell