Här kommer vår tidning "Budkaflen" att läggad ut i "PDF-format efter varje utskick.

Föreningens redaktionsmedlemmar träffas 4 ggr. per år för att arbeta med Budkaflens utskick.

 

Ansvarig utgivare: Kjell Sandell.